На шляху до цифрової трансформації оборонного відомства та Збройних Сил України

У системі Міністерства оборони України зроблено черговий крок щодо формування сучасного бачення перспектив цифрової трансформації та його впровадження в практичну діяльність органів військ (сил).

Як раніше і було анонсовано, відповідними органами військового управління завершено розроблення та введення в дію низки важливих нормативних документів зазначеного спрямування: «Політики цифрової трансформації, цифрового розвитку, інформатизації та забезпечення інформаційної безпеки в системі Міністерства оборони України» та «Концепції розвитку ІТ-інфраструктури Міністерства оборони України та Збройних Сил України».

З цього приводу заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Юлій Гере зазначив: «Положеннями Стратегії воєнної безпеки України передбачено упровадження сучасних інформаційних та космічних технологій, автоматизацію управлінських процесів і цифровізацію діяльності в силах оборони України з відповідним рівнем захищеності інформації, що обробляється. Протягом поточного року ми забезпечили нормативне урегулювання зазначених питань на рівні «Стратегічного оборонного бюлетеня України», «Стратегії інформаційної безпеки України», «Стратегії кібербезпеки України» та інших нормативних актів.

Наступним кроком стало розроблення низки відомчих документів, яке наразі успішно завершено. Нами розроблено та введено в дію два основні відомчі документи зазначеного спрямування. Це «Політика цифрової трансформації, цифрового розвитку, інформатизації та забезпечення інформаційної безпеки в системі Міністерства оборони України» та «Концепція розвитку ІТ-інфраструктури Міністерства оборони України та Збройних Сил України», які є сукупністю офіційних поглядів керівництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України щодо перспектив цифрової трансформації, цифрового розвитку, інформатизації та забезпечення інформаційної безпеки в системі Міністерства оборони України.

Окремо зазначу, що ці документи розроблені у тісній співпраці з науковими установами, іноземними партнерами та структурами громадянського суспільства з урахуванням підходів, стандартів та практик відповідної діяльності в оборонних відомствах країн−членів НАТО і держав-партнерів».

Наведені документи є підґрунтям для подальшого розвитку єдиного інформаційного середовища, яке має забезпечити Збройним Силам України опанування інформаційним доменом сучасного збройного протиборства.

В межах формування політики цифрової трансформації визначено стратегічні цілі на період до 2025 року та подальшу перспективу: 

− розвиток ЗС України як сучасної цифрової армії, з впровадженням Єдиного інформаційного середовища сил оборони;

− цифрова трансформація Міноборони у високопродуктивний, інтелектуальний та ефективний центральний орган виконавчої влади та орган військового управління;

− формування людського капіталу, створення привабливих умов для проходження військової служби (працевлаштування) висококваліфікованих фахівців, стимулювання розвитку освіти у сфері інформаційних технологій та підвищення рівня цифрової грамотності в системі Міноборони;

− забезпечення розвитку та впровадження інформаційних технологій в системі Міноборони;

− створення сприятливого середовища для розвитку інноваційних технологій, впровадження високотехнологічних продуктів та реалізації «стартапів» в оборонній сфері;

− забезпечення інформаційної безпеки (у тому числі кібербезпеки), опанування інформаційним доменом збройного протиборства, підготовка та ведення кібероборони;

− ефективне керівництво цифровою трансформацією в сфері оборони.

На основі зазначених стратегічних цілей буде продовжено розроблення нормативних, плануючих та розпорядчих документів в системі Міноборони та проведення необхідних практичних заходів щодо їх імплементації.

Документи щодо політики цифрової трансформації не є незмінними, вони будуть уточнюватися відповідно до змін безпекового середовища, появи нових технологій та озброєння і військової техніки, перспективних тенденцій у розвитку IT-галузі.

Інформаційне агентство АрміяInform