Оновлено перелік документів міжнародних організацій щодо захисту критичної інфраструктури

Держспецзв’язку оновила неофіційний технічний переклад матеріалів міжнародних організацій, які стануть у пригоді під час забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури. Це стратегічні документи, аналітичні статті, довідники та посібники, дослідження, підготовлені такими організаціями, як Агентство Європейського союзу з питань мережевої та інформаційної безпеки, Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури США, Федеральне агентство з управління у надзвичайних ситуаціях, Європейська комісія та іншими. 

Перелік документів міжнародних організацій у сфері захисту критичної інфраструктури

1 — З європейського досвіду захисту критичної інфраструктури до стійкості європейських критично важливих об'єктів: що це означає?From European critical infrastructure protection to the resilience of European critical entities: what does it mean?

2 — Національна система захисту.National Protection Framework.

3 — Посібник з ідентифікації загроз і небезпек та оцінки ризиків (THIRA) та аналізу готовності зацікавлених сторін (SPR).
Посібник з комплексної готовності (CPG).
Threat and Hazard Identification and Risk Assessment (THIRA) and Stakeholder Preparedness Review (SPR) Guide. Comprehensive Preparedness Guide (CPG).

4 — Посібник з належної практики захисту критичної інфраструктури (План безпеки) 2021.Guía de buenas prácticas Plan de Protección Específico (PPE) 2021.

5 — Методології оцінки ризиків для захисту критичної інфраструктури. Частина I, 2013.Risk assessment methodologies for critical infrastructure protection. Part I, 2013.

6 — Методології оцінки ризиків для захисту критичної інфраструктури. Частина ІІ: Новий підхід 2015.Risk assessment methodologies for critical infrastructure protection. Part II: A new approach 2015.

7 — Стійкість критичних інфраструктур: Методологія оцінки ризиків для енергетичних коридорів, 2020.Resilience of Critical Infrastructures: A Risk Assessment Methodology for Energy Corridors, 2020.

8 — «Перекроювання» критичної регіональної інфраструктури під впливом війни: приклад України, росії та ЄС 2023."Reshaping" critical regional infrastructure under the impact of war: Ua, EU, russia 2023.

9 — Національний план захисту інфраструктури_NIPP 2013.NIPP 2013

10 — Національний план захисту інфраструктури_NIPP_2013 Додаток про включення стійкості до проектів критичної інфраструктури.NIPP_2013 Annex on incorporating sustainability into CI projects.

11 — Національний план захисту інфраструктури_NIPP-2013 Додаток Виконання підходу керування ризиками критичної інфраструктури.NIPP-2013 Appendix Implementing a Critical Infrastructure Risk Management Approach.

12 — Cистема обміну інформацією про загрози КІ.System for exchanging information about threats to critical infrastructure.

13 — Методологія для оцінки стійкості регіональної інфраструктури.Methodology for assessing the sustainability of regional infrastructure.

14 — Посібник із стійкості безпеки критичної інфраструктури.Critical Infrastructure Security Resilience Guide.

15 — Структура планування стійкості інфраструктури (IRPF).Infrastructure Resilience Planning Framework (IRPF).

16 — Збірник передових практик Захист критичної інфраструктури від терористичних атак ООН та Інтерпол 2022.UN and INTERPOL 2022 Compendium of Best Practices Protecting Critical Infrastructure from Terrorist Attacks.

17 — Методології оцінювання ризиків. CISA.  — Risk assessment methodologies. CISA.

18 — Звіт з оцінюванням Спільна група ЄС та НАТО зі стійкості КІ 2023.Assessment Report Joint EU-NATO Group on CI Sustainability 2023.

19 — Посібник зі стратегії стійкості критичної інфраструктури 2018 Штату Південний Уельс, Австралія.NSW Critical  Infrastructure Resilience Strategy Guide 2018 South Wales, Australia.

20 — Звіт про стійкість усіх секторів критичної інфраструктури Штату Вікторія, Австралія, 2021. Victoria’s Critical Infrastructure All Sectors Resilience Report 2021, Victoria, Australia.

21 — Рамкова програма регіональної стійкості Великобританії. 2019.The UK Government Resilience Framework.  2019.

22 — Національний реєстр ризиків. Видання 2023 року.National Risk Register 2023 edition.

23 — Рамкова програма стійкості уряду Великобританії, грудень 2022 р.The UK Government Resilience Framework December 2022.

24 — Захист критичної інфраструктури в Норвегії – чинники, суб’єкти та системи.Protection of critical infrastructure in Norway – factors, actors and systems.

25 — Інтероперабельний інструментарій управління ризиками ЄС. 2023.Interoperable EU Risk Management Toolbox.

26 — Програма розбудови стійкості критичної інфраструктури в Європі та Центральній Азії ООН 2022.The UN 2022 Critical Infrastructure Resilience Program in Europe and Central Asia.

27 — Захист критичної інфраструктури - Загрози, Атаки, Контрзаходи 2014, Тенесі.Critical Infrastructure Protection Threats Attacks Countermeasures 2014 TENACE.

28 — Аналітичний документ Британська стратегія енергетичної безпеки 2022.UK Energy Security Strategy 2022 Analysis Paper.

29 — Розвиток стійкості: уроки з огляду Академії методології оцінки ризиків національної безпекиBuilding resilience: lessons from the Academy’s review of the National Security Risk Assessment methodology

30 — Міркування щодо координації роботи Об'єднаного центру та Центру надзвичайних ситуацій. Посібник з комплексної готовності (CPG) 502. Травень 2010Considerations for Fusion Center and Emergency Operations Center Coordination Comprehensive Preparedness Guide (CPG) 502 May 2010

31 — Міністерські рекомендації щодо забезпечення стійкості критичної інфраструктуриMinisterial Guidelines for Critical Infrastructure Resilience

32 — Ефективне управління для критичної інфраструктури. СтійкістьEffective management for critical infrastructure. Stability

33 — Національна система ідентифікації загроз і небезпек та оцінки ризиків (THIRA)2019 National Threat and Hazard Identification and Risk Assessment (THIRA) Overview and Methodology 07/25/2019

34 — Національна система управління інцидентами. Третє видання. Жовтень 2017 року.National Incident Management System Third Edition October 2017

35 — Національний міжсекторальний форум. План дій  на 2021-2023 роки для  критичної інфраструктури.National Cross Sector Forum 2021-2023 Action Plan for Critical Infrastructure

36 — Розбудова приватно-державного партнерстваBuilding PrivatePublic Partnerships July 2021

37 — Розробка та підтримка планів дій у надзвичайних ситуаціяхDeveloping and Maintaining Emergency Operations Plans Comprehensive Preparedness Guide (CPG) 101 September 2021, Version 3.0

38 — Роль місцевих форумів стійкості: Довідковий документThe role of Local Resilience Forums:
A reference document

39 — Сприяння колективній обороні НАТО: Безпека та стійкість критичної інфраструктури Посібник НАТО COE-DAT Посібник 1 — Contributing to NATO's Collective Defence: Security and Resilience of Critical Infrastructure NATO COE-DAT Manual Manual 1

40 — ПРОЦЕДУРИ ВИПРОБУВАНЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВПЛИВУ ЗБРОЇ НА СПОРУДИNATO STANDARD AEP-97 MULTI-CALIBRE MANUAL OF PROOF AND INSPECTION (M-CMOPI) FOR NATO SMALL ARMS AMMUNITION Edition A Version 1 OCTOBER 2020

41 — «Управління інфраструктурою для забезпечення стійкості. Біла книга. Індія»Governance of Infrastructure for Resilience. November 2021. White Paper

Сторінка з переліком

За інформацією Держспецзв'язку