Проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації» на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Готується до затвердження проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації» на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. 4 вересня завершився термін подачі пропозицій.

Ступінь вищої освіти – Доктор філософії

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 125 Кібербезпека та захист інформації

Об’єкти вивчення та діяльності:

– проведення наукових досліджень, аналізу, створення та забезпечення функціонування інформаційних систем і технологій на об’єктах інформаційної діяльності та критичних інфраструктур сфери кібербезпеки та захисту інформації;

– новітні системи та комплекси створення, обробки, передачі, зберігання, знищення, захисту та відображення даних (інформаційних потоків);

– сучасні інформаційні ресурси різних класів (в т.ч. державні інформаційні ресурси);

– програмне та програмно-апаратне забезпечення (засоби) кіберзахисту;

– автоматизовані системи управління інформаційною безпекою, кібербезпекою;

– методології, технології, методи, моделі та засоби кібербезпеки та захисту інформації.

Цілі навчання: набуття здатності продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, а також здатності здійснювати науково-педагогічну діяльність у сфері кібербезпеки та захисту інформації, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Теоретичний зміст предметної області

Принципи проведення наукових досліджень, теоретичні засади наукоємних технологій, фізичні і математичні фундаментальні знання, теорії ідентифікації та прийняття рішень, системного аналізу, складних систем, моделювання та оптимізації процесів, теорія математичної статистики, криптографічного та технічного захисту інформації, теорії ризиків та інших міждисциплінарних теорій і практик у галузі кібербезпеки та захисту інформації.

Методи, методики та технології

Сучасні методи, моделі, методики та технології дослідження та вдосконалення процесів створення, обробки, передачі, приймання, знищення, відображення, захисту (кіберзахисту) інформаційних ресурсів у кіберпросторі, а також методи та моделі розробки та використання прикладного і спеціалізованого програмного забезпечення для вирішення наукових та професійних задач в галузі кібербезпеки та захисту інформації.

Інструменти та обладнання

Програмно-апаратне та програмне забезпечення, інструментальні засоби, комп’ютерна техніка, спеціальні контрольно-вимірювальні прилади, програмно-технічні засоби автоматизації та системи автоматизації проектування, виробництва, експлуатації, контролю, моніторингу, мережні, мобільні, хмарні, технології, мережне устаткування та середовище, прикладне та спеціалізоване програмне забезпечення, автоматизовані системи та комплекси проектування, моделювання, експлуатації, контролю, моніторингу, обробки, відображення та захисту даних (інформаційних потоків), а також методи і моделі теорії ризиків та управління інформаційними ресурсами при дослідженні і супроводженні об’єктів інформаційної діяльності у галузі кібербезпеки та захисту інформації.

Більше деталей в тексті проєкту.