Президентом підписано Закон про використання доменних імен у спеціальному публічному домені .gov.ua

Домен GOV.UA є спеціальним публічним доменом, в якому реєструються та делегуються органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування доменні імена.

До прийняття цього Закону були відсутні законодавчо закріплені положення стосовно того, що програмно-технічні засоби, на яких розміщуються державні електронні інформаційні ресурси, для яких здійснюється реєстрація доменного імені, повинні розташовуватись виключно на території України, як і не було визначено державний орган, який би мав контролювати виконання таких законодавчих вимог. З цього виникає потреба того, що функції з адміністрування та технічного супроводу доменних імен у домені GOV.UA мають бути відокремлені та, функція адміністрування повинна виконуватись виключно органом державної влади.

Прийнятий та вже підписаний Закон визначає правові та організаційні засади використання доменних імен у спеціальному публічному домені .gov.ua органами державної влади, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами, організаціями державної форми власності.

Законом встановлюються Суб’єкти відносин та особливості використання доменних імен у спеціальному публічному домені .gov.ua.

Встановлюються основні завдання адміністратора, який відповідатиме за забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері використання доменних імен; створення умов для ефективного функціонування системи використання доменних імен у домені .gov.ua та забезпечення такого функціонування; забезпечення координації діяльності суб’єктів відносин у сфері використання доменних імен; здійснення державного нагляду (контролю) у сфері використання доменних імен у домені .gov.ua. Визначаються його функції та передбачається звітність про його роботу.

Реалізація норм Закону буде відбуватися відповідно до Правил використання доменних імен у спеціальному публічному домені .gov.ua органами державної влади, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами, організаціями державної форми власності та відповідного Регламенту.

Технічний адміністратор, відповідно до Закону, забезпечуватиме безперебійне і надійне функціонування усіх систем в домені .gov.ua, в тому числі серверів та програмного забезпечення, на яких зберігатимуться дані Реєстру та інформація про доменні імена та IP-адреси, інші сервіси взаємодії із записами Реєстру, а також технічне обслуговування Реєстру, технічну підтримку та забезпечення безперервного функціонування Реєстру доменних імен органів державної влади, органів місцевого самоврядування та підприємств, установ, організацій державної форми власності у спеціальному публічному домені .gov.ua.

Закон встановлює вимоги щодо розміщення елементів інформаційно-комунікаційних систем, що використовуються технічним адміністратором для забезпечення функціонування Реєстру та здійснення операцій з доменними іменами в домені .gov.ua, а також щодо власників таких інформаційно-комунікаційних систем.

Верховна Рада України більшістю голосів прийняла в другому читанні та в цілому як Закон законопроект реєстр. № 7357 «Про реєстрацію доменних імен».

В кінцевому варіанті назва Закону: «Про використання доменних імен у спеціальному публічному домені .gov.ua».