Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект щодо здійснення резервного копіювання інформаціїї

За - 294 голоси народних депутатів. Метою законопроекту визначено законодавче врегулювання питання щодо здійснення резервного копіювання інформації та відомостей державних електронних інформаційних ресурсів державними органами, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, державними підприємствами, установами та організаціями, а також питання щодо централізованого зберігання Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України таких резервних копій.

Зазначеним проектом Закону передбачається покладення на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України обов’язків щодо збереження резервних копій інформації та відомостей державних електронних інформаційних ресурсів. Одночасно, з метою усунення різночитання в термінології, що вже використовується в чинному законодавстві, в понятійний апарат проекту Закону вводиться новий термін «державні електронні інформаційні ресурси».

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України наголосила, що врегулювання на законодавчому рівні пов’язано з необхідністю формування правових основ організації відновлення доступу та функціонування інформаційної інфраструктури в державних органах в разі настання негативних наслідків, таких як кібератака або стихійне лихо, та просили підтримати зазначений проект Закону України.